Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

„Biblioteka przyjazna niewidomym”

MBPW listopadzie Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie będzie realizowała projekt „Biblioteka przyjazna niewidomym”. Jest to mikroinicjatywa realizowana w ramach projektu REkreacja Profesjonalny Menedżer Społeczny, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W naszym regionie, spośród osób niewidomych i niedowidzących, zaledwie 10% jest aktywnych społecznie. Działania w ramach Mikroinicjatywy mają zachęcić do większej aktywności te osoby, które z różnych przyczyn nie są aktywne. Aby tak się stało należy między innymi zadbać o odpowiednie przeszkolenie osób mających z nimi kontakt. Celem projektu jest stworzenie w bibliotece przestrzeni sprzyjającej integracji, aktywizacji, akceptacji i uwrażliwieniu. Będą o to dbali między innymi bibliotekarze, posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje. Osoby niewidome dzięki wypożyczaniu audiobooków będą aktywne społecznie. Przeszkoleni wolontariusze będą ich wspierać i pomagać w kontakcie ze światem zewnętrznym. Osoby z dysfunkcją wzroku dowiedzą się o funkcjonowaniu Polskiego Związku Niewidomych, od którego można dostać duże wsparcie, co jest ważne dla rodzin i samych niewidomych, szczególnie krótko po utracie wzroku. Młodzież, która weźmie udział w warsztacie integracyjnym zostanie uwrażliwiona na potrzeby innych.

Mamy nadzieję, że zrealizowana Mikroinicjatywa realnie przyczyni się do wzrostu liczby osób niewidomych wypożyczających audiobooki, a przez to mających kontakt z literaturą. Wyłoni grupę wolontariuszy, którzy aktywnie i na długo włączą się w pomoc osobom niewidomym w kontaktach ze światem zewnętrznym, co zachęci ich też do większej aktywności społecznej. Bibliotekarze, którzy dzięki szkoleniu nabędą konkretne umiejętności otworzą się na osoby niewidome, będą potrafili prawidłowo je obsłużyć, zadbają o przyjazną i funkcjonalną przestrzeń, pozyskają środki na audiobooki, czytniki i inny sprzęt dla osób niewidzących. Osoby zdrowe, które wezmą udział w wykładzie i szkoleniu nabędą wiedzę, którą będą mogli użytecznie wykorzystać w codziennym życiu, w sytuacjach, w których można pomóc osobie niewidomej na ulicy czy w tramwaju.

Informacje szczegółowe:

Wydarzenia

Warsztat integracyjny dla osób niewidomych i młodzieży licealnej. Odbędzie się 18.11.2014, w godz. 17.00–19.00, filia 54 ProMedia, al. Wojska Polskiego 2. Warsztat poprowadzi Weronika Fibich z Teatru Kana

Warsztat dla bibliotekarzy „Obsługa czytelników z dysfunkcją wzroku”. Odbędzie się 25.11.2014, w godz. 11.00–15.00, filia 54 ProMedia, al. Wojska Polskiego 2. Skierowany do bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, innych szczecińskich bibliotek, Książnicy Pomorskiej i jej filii w województwie. Drugi moduł warsztatowy: „Sztuka opowiadania historii – story telling” będzie dotyczył przykładowego działania, które można zrealizować w bibliotece i zaangażować do niego również osoby niewidome. Warsztaty poprowadzą: Anna Rutkowska i Agata Baj. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikat.

Warsztat dla wolontariuszy: „Pomagam osobie z dysfunkcją wzroku. Nie boję się i potrafię” Odbędzie się 25.11.2014, w godz. 17.00–19.00, filia 54 ProMedia, al. Wojska Polskiego 2. Skierowany do wolontariuszy indywidualnych i działających w Politesie. Warsztat poprowadzą: tyflopedagog PZN Anna Okupińska i bibliotekarz Anna Rutkowska. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikat.

Spotkanie otwarte: „Godziny widzenia” Odbędzie się 27.11.2014, w godz. 14.00–19.00, filia 54 ProMedia, al. Wojska Polskiego 2. Dla wszystkich zainteresowanych spotkanie otwarte (czytelnicy, mieszkańcy miasta, osoby niewidome i ich rodziny, wolontariusze). Spotkanie odbywać się będzie w godzinach popołudniowych, rozpocznie się od spotkania z członkami PZN, obejmie też wykład okulisty, krótkie szkolenie z pomocy osobom niedowidzącym w codziennych sytuacjach, (przeprowadzi je tyflopedagog Anna Okupińska), prezentację biblioteki i audiobooków. Na zakończenie przewidziano występ niedowidzącej Alicji Czarnuszki, która zaprezentuje monodram „Niewidka”. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapisać się do biblioteki, dowiedzą się z jakiej oferty mogą skorzystać w Polskim Związku Niewidomych, będą mogli porozmawiać z wolontariuszami, którzy w przyszłości pomogą dotrzeć do biblioteki lub do siedziby PZN.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Szczecina, bibliotekarze, wolontariusze, osoby niedowidzące i niewidome, członkowie PZN. Mieszkańcy Szczecina mają w swoich rodzinach lub w najbliższym otoczeniu osoby z dysfunkcją wzroku, które nie korzystają ze zbiorów biblioteki, bo np. o tym nie wiedzą, nie mają też świadomości, że specjalistyczną pomoc i opiekę mogą uzyskać w siedzibie PZN. Bibliotekarze wśród czytelników mają osoby z dysfunkcją wzroku, często nie potrafią ich prawidłowo obsługiwać (brak im wiedzy specjalistycznej), często nie wiedzą też w jaki sposób rozszerzyć swoją ofertę dla osób niedowidzących. Wolontariusze, którzy chętnie włączają się w pomoc nie posiadają praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielenia odpowiedniej pomocy. Członkowie PZN bardzo często nie korzystają z oferty kulturalnej biblioteki, po utracie wzroku nie czytają tradycyjnych książek i nie wiedzą, że mogą wypożyczać audiobooki. Projekt swoim zasięgiem obejmie głównie Szczecin, ale też woj. zachodniopomorskie.

Partnerami są Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie, Stowarzyszenie Media Dizajn, Polski Związek Niewidomych Oddział w Szczecinie, Książnica Pomorska, Polites, Teatr Kana,Szczeciński Inkubator Kultury, Miasto Szczecin, ESPERO.

źródło: MBP

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>