SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Jak nauczyć dzieci myślenia?

Na czym polega poprawne myślenie? Ile jest typów myślenia? Który rodzaj jest lepszy i jak nauczyć dzieci z nich korzystać? W tym praktycznym poradniku autorzy opierając się na trójstopniowej teorii Sternberga wyodrębniają trzy podstawowe typy myślenia: analityczny, twórczy i praktyczny, które razem stanowią potężne narzędzie jakim mogą posługiwać się uczniowie w środowisku szkolnym i poza nim.

Autorzy wykazują, że tradycyjne nauczanie nagradza tylko jeden typ myślenia – analityczny, dlatego uczą Czytelnika określać, doceniać i pielęgnować pozostałe typy u swoich uczniów i dzieci. Okazuje się bowiem, że w dorosłym życiu wymagany jest zupełnie inny rodzaj myślenia.
Materiał książki podzielony jest na siedem rozdziałów – celów, z których każdy obejmuje inny aspekt wspierania myślenia. Autorzy po określeniu celu wskazują sposoby jego osiągnięcia i proponują metody i techniki realizacji.

Poradnik zawiera wiele historyjek, które m.in. dowodzą, że wielu ludzi ze skromnymi wynikami w nauce i na świadectwie cechuje wysoka inteligencja i bardzo często lepiej radzą sobie oni w życiu codziennym niż osoby osiągające wysokie wyniki. System edukacji najczęściej nagradza tylko jeden rodzaj inteligencji (myślenie twórcze, analityczne lub praktyczne), gdy tymczasem żaden z nich nie jest lepszy od pozostałych. Według teorii Sternberga – ludzka inteligencja jest funkcją równowagi pomiędzy trzema typami myślenia. Autorzy podkreślają również jak ważne jest poważne traktowanie pytań dzieci, które to są wspaniałą okazją do nauki myślenia i zdobywania wiedzy.

Każdy rozdział kończy się podsumowaniem oraz pytaniami i zadaniami dla nauczycieli wraz z odpowiedziami, zawiera również spis lektur uzupełniających.

Bardzo ciekawy jest ostatni rozdział, w którym autorzy omawiają dwadzieścia przeszkód, które mogą stanąć na drodze najsprawniej myślących osób. Poznanie tych przeszkód pomoże nam zrozumieć dlaczego osoby często sprawiające wrażenie myślących poprawnie, popełniają błędy i odnoszą porażki w życiu osobistym.

Mimo że książka przeznaczona jest głównie dla nauczycieli i zawiera wiele przykładów i ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach, można ją polecić każdemu zaangażowanemu rodzicowi. Dostarcza bowiem wiedzy, która przyda się z pewnością w procesie wychowania jak również pozwoli uświadomić sobie wiele niesłusznych przekonań, jakie są w nas zakorzenione

/MW/

Louise Spear – Swerling. Robert J. Sternberg, Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010 r.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>