SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

60 -lecie szczecińskiego oddziału ZLP

Związek Literatów Polskich zrzeszający pisarzy i twórców literackich założony przez Stefana Żeromskiego powstał 14 maja 1920 w Warszawie. W piątek 17 lutego 2012 roku szczeciński oddział Związku Literatów Polskich świętować będzie swoje 60-lecie. Poniżej rozmowa z obecnym prezesem Panią Różą Czerniawską – Karcz.

MW:Jaka jest dokładna data powstania oddziału w Szczecinie? Kto był pierwszym prezesem?
R.CZ-K: Szczeciński Oddział ZLP został założony 15 listopada 1950 r., a pierwszym prezesem był Jerzy Andrzejewski.

MW: Pani jest chyba drugą kobietą w historii szczecińskiego oddziału, która pełni funkcję prezesa?
R.CZ-K: Tak, pierwszą była Nina Rydzewska, która prowadziła oddział w latach 1954-1955 i 1956-1958

MW: Ilu członków liczy w tej chwili oddział? Jakie warunki musi spełnić autor aby zostać członkiem ZLP i co daje takie członkostwo?
R.CZ-K: Jest na 16 członków rzeczywistych i 14 kandydatów Kole Młodych. Aby zostać zakwalifikowanym przez Komisję Kwalifikacyjną przy ZG ZLP w Warszawie, trzeba mieć wydane dwie pozycje prozatorskie lub trzy tomy wierszy. Członkostwo poza satysfakcją i przynależnością do grupy literackiej daje niewiele. Jeśli w oddziale jest grupa sprawnie działających literatów, to jest satysfakcja, spotkania autorskie, pomoc wydawnicza.

MW: Czy mi się wydaje, czy w większości członkami szczecińskiego oddziału są poeci?
R.CZ-K: Niekoniecznie, dużą jest grupa marynistów. Jednak prozaicy są górą 9 na 5 poetów. Jednak w Kole Młodych przeważają poeci.

MW: Jakie ciekawe pamiątki zachowały się z tych 60 lat historii szczecińskiego oddziału?
R.CZ-K: Mamy w naszych archiwaliach kroniki oddziału z lat 50. Interesujące są wpisy takich znanych postaci z polskiej literatury jak – Jarosław Iwaszkiewicz, Melchior Wańkowicz, Magdalena Samozwaniec, Zofia Kossak -Szatkowska, Paweł Jasienica, Jerzy Harasymowcz, Joanna Kulmowa, Leszek Prorok, Tymoteusz Karpowicz, Jerzy Waldorff czy Stefan Kisielewski. Można by jeszcze wymieniać: Czesław Janczarski, Tadeusz Bereza, Edward Balcerzan, itd.

MW: Proszę powiedzieć o obecnych działaniach i najbliższych planach. 
R.CZ-K: Dzieje się dużo. Zmieniliśmy siedzibę, próbujemy się na nowo ukonstytuować w nowym miejscu i … szczecińskiej rzeczywistości, wymagającej dużego zaangażowania. Stąd i nasza aktywność wychodząca naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska – jesteśmy w szkołach, bibliotekach, w Pałacu Młodzieży, w Zamku i w Książnicy a także w Klubie 12 Dywizji. Prowadzimy cykle spotkań literackich, ot chociażby W PAŁACU literacko; zapowiadają się lekcje biblioteczne, rozpoczynamy cykl w Zamku- Zachodniopomorski pejzaż poetycki, jesteśmy w trakcie finału III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, pragniemy wydać naszą antologię pokoleń, włączamy się w inicjatywy współdziałania ze stowarzyszeniami, np w PO FIO „Jesteśmy razem”, itp.

MW: Czego życzyć szczecińskiemu oddziałowi na kolejne 60 lat?
R.CZ-K: Żeby starczyło nam tej rozbudzonej aktywności na dłużej, a ta , by przyniosła satysfakcjonujące rezultaty nie tylko nas literatów, ale i tych, którzy na nasze inicjatywy czekają. Możemy też sobie życzyć w najbliższej przyszłości tej przychylności i wsparcia władz miasta, które pozyskujemy obecnie. Moim Koleżankom i Kolegom życzę lekkiego pióra i kolejnych wydań napisanych książek.

Z Różą Czerniawską – Karcz – prezesem szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich rozmawiała Monika Wilczyńska.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>