SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

83. wieczór W Pałacu Literacko- Jubileusze Janusza Krzymińskiego

28 kwietnia 2022 roku o godzinie 13.00 w auli Pałacu Młodzieży przy Al. Piastów 7 będzie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Albowiem nestor szczecińskich literatów, JANUSZ KRZYMIŃSKI będzie obchodził swoje JUBILEUSZE! Tak, tak… jubileusze!

90-lecie urodzin, 75 lat obecności w Szczecinie, 70-lecie twórczości literackiej i tyleż samo działalności na rzecz kultury w Szczecinie i w regionie, także 61 lat swego debiutu poetyckiego (wydanie tomu wierszy Smak moreli (1961) oraz członkostwa i działalności w ZLP w Szczecinie – a i to nie są wszystkie okoliczności towarzyszące wydarzeniu, które uhonoruje dokonania literacko-artystyczne AUTORA.

JANUSZ KRZYMIŃSKI – to poeta, pisarz, tłumacz, publicysta, ale także człowiek filmu i teatru, biblioteki i katedry Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Prawdziwie interdyscyplinarna OSOBOWOŚĆ artystyczna! Człowiek o niezliczonych zainteresowaniach i realizujący się w przeróżnych działaniach, zawsze związanych jednak z kulturą i życiem artystycznym Szczecina i regionu. Jeden z nielicznych, który nosi w sobie pamięć o Szczecinie minionych lat. Kronikarz imion i dat, ludzi, miejsc i wydarzeń… Ten, który rejestrował w pamięci mijający czas, ale też go tworzył w środowisku artystyczno-literackim lat 60.,70., 80. i do dzisiaj… funkcjonującego z Jego udziałem. Mógłby Janusz Krzymiński z pamięci stworzyć leksykon najznakomitszych nazwisk znanych sobie pisarzy, poetów, artystów malarzy czy rzeźbiarzy, ludzi kultury, dziennikarzy… a przy nich… zapoznane już wydarzenia, anegdoty, historie sprzed lat…

Jest Poeta autorem 4 książek poetyckich: Smak moreli (1961), List w butelce (1985), W palcach Wiatru (2011) i Szczecińskie drobiazgi…zupełne… (2014) oraz promowanego na spotkaniu jubileuszowym w serii: WZNOWIENIA tomu wierszy Smak moreli&List w butelce (2022).

Portret Jubilata zostanie zaprezentowany na wydarzeniu, dla którego słowo benefis jest za mało pojemne… Multimedialna prezentacja może będzie bliższa ukazaniu postaci szczecińskiego Artysty i Jego interdyscyplinarnego życiorysu. Czy będzie to jeszcze jedna Mała FORMA Teatralna wpisująca się w KONTRAPUNKT 2022?

Będzie można to ocenić 28 kwietnia 2022 roku, gdy organizatorzy: szczeciński oddział Związku Literatów Polskich oraz Pałac Młodzieży-Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie z udziałem Marii Sztark i KONTRAbandy oraz Stowarzyszenia Kamera zaprezentują spektakl z udziałem samego Artysty w niecodziennej odsłonie… a Marek Sztark poprowadzi rozmowę z szacownym JUBILATEM!

Nie zabraknie laudacji na cześć …i urodzinowego tortu!

WSTĘP WOLNY!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>