SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Arsenij – mnich, pustelnik albo medyk i święty

laurPochodził z Rusi. Urodził się w Rukinoj Słobodce, tam też wraca pod koniec swojego długiego i obfitującego w wiele, często bardzo dramatycznych, zdarzeń życia. Arsenij, tak brzmiało jego imię, ale w miarę upływu czasu i tego, gdzie los go rzucał, przybierał też inne imiona, czy raczej przydomki. Był Rukincem, Ambrożym, Laurem. Żył w XV wieku, choć autor powieści Jewgienij Wodołazkin kilka razy przenosi akcję w czasy nam współczesne – w XX wiek. Bo też czas według tej przypowieści jest sprawą względną. Najważniejsze, że trwa, a życie człowieka toczy się po okręgu, czy raczej spirali. Najważniejsze według Arsenija są uczynki ludzkie – najlepiej, żeby były to dobre  uczynki. Jeśli zaś człowiek zbłądzi, powinien  swój żywot poświęcić na ich naprawę. Tak jak to czynił Arsenij, najpierw zielarz, potem uzdrowiciel.

Przychodziły do niego tłumy chorych, kalek, biednych i bogatych. Arsenij nie odmawiał nikomu pomocy, choć nie zawsze sobie radził z beznadziejnymi przypadkami. Leczył zadżumionych, sam pozostając zdrowym. Rozpoznawał guzy i inne choroby wewnętrzne. Przypominał zakonnika, żył jak święty, rozdawał potrzebującym bogactwa i dary, którymi go obdarzono. Był spokojny, choć życie nie szczędziło mu ciosów, łącznie z groźbą utraty życia. Przeżył miłość, której pozostał wierny do końca życia, choć ukochaną kobietę stracił szybko. Wiele podróżował, był między innymi w Polsce, we Włoszech i Ziemi Świętej.

Historia tej fikcyjnej postaci zlepionej zresztą z postaci prawdziwych świętych jest interesująca. Dlatego książkę czyta się jednym tchem. Pod warunkiem jednak, że czytelnik zagłębi się w świat średniowiecznych wierzeń w nadprzyrodzoną moc ziołolecznictwa, w magiczne stwory  powstałe w wyobraźni ludzkiej, nadprzyrodzone moce. Co prawda nazwanie autora „rosyjskim Umberto Eco” wydaje się być nadużyciem wobec włoskiego mistrza, to jednak nie dziwi rosyjska nagroda w 2013 roku „Wielka księga” przyznana powieści „Laur”.

Ewa Koszur
Wyróżniona przez Książnicę Pomorską Honorowym Tytułem „Czytelnika Roku”

Jewgienij Wodołazkin – Laur, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2015

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>