Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Bajkowa Europa łączy pokolenia

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz zbliżającego się Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach wspólnych działań komunikacyjnych organizuje projekt „Bajkowa Europa łączy pokolenia”.

8 grudnia (czwartek) o godz. 10.00 w Szczecinie odbędzie się spotkanie w Przedszkolu Publicznym nr 74. Uczestnicy spotkania wysłuchają baśni Ch. H. Andersena „Mała syrenka”. Czytać będzie pani Bolesława Fafińska, emerytowana aktorka.

Wiele osób starszych po ustaniu aktywności zawodowej skarży się na pustkę i samotność. Średnia długość życia w Europie wciąż wzrasta, więc problem ten dotyka coraz większej liczby osób. Mężczyźni żyją średnio 76 a kobiety 79 lat, co oznacza kilkanaście lat życia na emeryturze. Seniorzy często czują się niepotrzebni, nie umieją zagospodarować wolnego czasu, co przekłada się bezpośrednio na poziom ich życia i stan zdrowia. Osoby aktywne, potrzebne, zaangażowane społecznie deklarują, że czują się zdrowsze, mają lepszą kondycję fizyczną i umysłową, i rzadziej też korzystają z pomocy lekarskiej.

Starsi ludzie mają czas, a dzieci potrzebują czasu i uwagi dorosłych. Niestety, często nie dostają ich od zapracowanych rodziców. Seniorzy mogą zaspokoić te potrzeby. Czyż może być coś bardziej naturalnego niż łączenie pokoleń poprzez wspólne, wartościowe spędzanie czasu? Osoby starsze mogą i powinny czuć się przydatne.

Z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz zbliżającego się Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach wspólnych działań komunikacyjnych organizuje projekt „Bajkowa Europa łączy pokolenia”.

Projekt polega na organizacji w dniach 5 -14 grudnia 2011 roku we wszystkich województwach 20 zamkniętych spotkań z bajkami europejskimi, podczas których seniorzy angażują się jako wolontariusze w czytanie i opowiadanie bajek z różnych krajów Europy. Dzięki temu dzieci poznają zasoby kultury europejskiej oraz pewne kody kulturowe obecne w baśniach, a seniorzy poświęcają swój wolny czas innym. Kontakt dzieci z seniorami buduje most międzypokoleniowy między najmłodszą i najstarszą generacją Polaków. Oprócz czytania, na każdym spotkaniu animatorzy zabaw uczą dzieci zwrotów grzecznościowych

w wybranych językach, prowadzą zabawy, konkursy i quizy na temat Unii Europejskiej, jej celów i funkcjonowania oraz państw członkowskich UE. Każde dziecko otrzymuje upominek książkowy oraz certyfikat uczestnictwa w spotkaniu. Dla uczestników przewidziany jest też słodki poczęstunek.

Projekt „Bajkowa Europa łączy pokolenia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest elementem wspólnych działań komunikacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce w ramach partnerstwa w zarządzaniu.

/informacja prasowa/

www.bajkowaeuropa.eu

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>