Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Czytamy dzieciom. Ogólnopolska akcja świąteczna

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji „Czytamy dzieciom” , której pomysłodawczynią jest blogerka z Gdańska – Daria Kosik /internetowa-biblioteczka.blogspot.com/

Głównym celem przedsięwzięcia jest propagowanie literatury w środowiskach, gdzie dostęp do niej jest ograniczony.Początkowym założeniem było zgromadzenie grup osób blogujących w konkretnych miastach Polski, jednak pomysł ewoluował, i w tej chwili wolontariuszami są wszyscy chętni. Jak podaje pomysłodawczyni – w akcji biorą udział wolontariusze z Gdańska, Szczecina, Poznania, są również sygnały z innych miast Polski. Koordynatorem akcji, która odbędzie się w Szczecinie, w dniach od 13. do 20. grudnia 2013 roku jest Joanna Gruszczyńska.

Założenia akcji „Czytamy dzieciom” w mieście Szczecin /wydarzenie facebook/

/więcej/

„Czy­tane w maszy­no­pi­sie” – rozstrzygnięcie konkursu

15 listopada br. , w trak­cie Kon­gresu Kul­tury Pomo­rza Zachod­niego odbę­dzie się uro­czy­ste roz­strzy­gnię­cie 1. edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszy­no­pi­sie”. Wrę­cze­nie nagrody będzie miało miej­sce w ramach panelu Książka w opa­łach? Czy­tel­nicy i czy­tel­nic­two wobec wyzwań współ­cze­sno­ści w Książ­nicy Pomorskiej.

Na początku wrze­śnia jury 1. edy­cji Kon­kursu Lite­rac­kiego imie­nia Hen­ryka Berezy „Czy­tane w maszy­no­pi­sie”, w skła­dzie: Nata­sza Goerke, Artur Daniel Lisko­wacki (prze­wod­ni­czący) i Boh­dan Zadura, wybrało trzy fina­łowe teksty:
/więcej/

Akcja “Czytam sobie”

29 października ruszył ogólnopolski program społeczny Akcja „Czytam sobie”, który proponuje dorosłym, aby rozbudzali w dzieciach miłość do książek i czytania. W Akcję włączyło się wiele osób publicznych. Opowiedzą one w spotach, dlaczego czytanie od najmłodszych lat jest ważne i w jaki sposób książki wpłynęły na ich życie oraz przyczyniły się do sukcesu zawodowego i prywatnego. /więcej/

Czytamy E-BOOKI na E-CZYTNIKACH w Książnicy Pomorskiej

Od poniedziałku, 14 października w Książnicy Pomorskiej ruszyła nowa usługa. Każdy czytelnik  posiadający Kartę Dostępu Czytelnika może skorzystać na miejscu w bibliotece z e-czytnika. Na początek Książnica oferuje 6 urządzeń dostępnych w Informatorium.

E-czytnik PocketBook zawiera:

  • kolekcję lektur oraz klasyki literatury polskiej i zagranicznej – wykaz;
  • kolekcję klasyki literatury niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, włoskiej, holenderskiej, rosyjskiej i ukraińskiej w oryginale;
  • pakiet e-booków z zakresu m.in. prawa, finansów, zarządzania i rachunkowości, wydanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

E-czytnik Onyx zawiera:

  • kolekcję lektur oraz klasyki literatury polskiej i zagranicznej – wykaz; /więcej/

Szczecińska Giełda Komiksu po raz trzeci

Bądź przygotowany, herosi nadciągają! Szczecińska Giełda Komiksu atakuje po raz trzeci. Zapamiętajcie tę datę – 26 października, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US przy al. Piastów 40B, godzina 14.00 – 18.00. Jeśli komiks jest twoją pasją, to nie może Ciebie zabraknąć!

Tak jest fani komiksu! Już po raz trzeci odbędzie się Szczecińska Giełda Komiksu. Cel wydarzenia ten sam co poprzednio – przez jeden dzień stworzyć w naszym mieście przestrzeń dla osób, które cenią sobie komiksy. Przestrzeń, gdzie każdy może przyjść ze swoimi zbiorami, sprzedawać, wymieniać, kupować. /więcej/

Tydzień Zakazanych Książek 2013

Tegoroczny Tydzień Zakazanych Książek obchodzimy w dniach od 22 do 28 września. Od poniedziałku do końca tygodnia akcja ta, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych (Banned Books Week) będzie obchodzona w bibliotekach całego świata. Szczecińskie filie biblioteczne nr 4, 12, 28 włączą się do tej szlachetnej inicjatywy. Książki, które z różnych powodów były zakazane w księgarniach, bibliotekach, szkołach, a znajdują się w zbiorach filii – zostaną wyeksponowane i oznaczone.

Tydzień Zakazanych Książek, to akcja, która ma zainteresować czytelników i uświadomić im, że w historii istniało bardzo wiele sytuacji, w których wolność słowa była ograniczana.
24 września o godz. 12:00 (w filii bibliotecznej nr 28) odbędzie się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI z SP nr 54. Lekcja będzie dotyczyła zakazanych książek. /więcej/

Konkurs Literacki, edycja 1, 2013 – finaliści

Na początku września Jury 1 edycji Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, w składzie: Natasza Goerke, Artur Daniel Liskowacki (przewodniczący) i Bohdan Zadura, wybrało trzy finałowe teksty:

  • Jacka Bielawy „Święty Antoni i inne opowiadania”
  • Emilii Plateaux „Fake, czyli konfabulacje zachodzą na zakrętach”
  • Ireneusza Sakowskiego „Waleniada”

Uroczyste rozstrzygnięcie 1 edycji Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, odbędzie się w Szczecinie, jako impreza towarzysząca Kongresowi Kultury Pomorza Zachodniego, w ramach panelu „Książka w opałach? Czytelnicy i czytelnictwo wobec wyzwań współczesności”.
Książnica Pomorska, Szczecin, ul. Podgórna 15/16, Sala Pod Piramidą, 15 listopada 2013 r. (piątek), godzina 16.00 /więcej/

Wakacje w Książnicy Pomorskiej – sierpień 2013

Książnica Pomorska zaprasza w sierpniu dzieci i młodzież na gawędy, spotkania tematyczne, warsztaty i wystawy. Wstęp na wszystkie imprezy bezpłatny!! Poniżej szczegóły. /więcej/