Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

47 lotów balonem – Nowość

47 lotów balonem
Adam Zdrodowski
Wydawnictwo Forma, 2013
seria Ilorazy Ironii

Zdrodowski prywatnie skoncentrowany (we wszystkich sensach, na sensach, snach, seansach – projekcjach), ale nie osamotniony – jego teksty są przecież częścią literatury współczesnej. Na jego niebie można by było poszukiwać choćby tęczy z tomów Andrzeja Sosnowskiego (Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi, 2005; Po tęczy, 2007), a w składzie lotnych związków powietrza, które przemierza, pierwiastki tlenu Julii Fiedorczuk (Tlen, 2009). Wszystkich troje łączy przekonanie – najogólniej mówiąc – że język jest tyleż właściwą przestrzenią działania, co czynnikiem działającym oraz komplikacją pozycji podmiotu. /więcej/

Gender – Nowość

Gender
Grzegorz Wróblewski
Wydawnictwo Forma, 2013
seria Ilorazy Ironii

Przechodząca wielorakie formalne przemiany lecz zarazem spójna konceptualnie twórczość Wróblewskiego, w tym prozy i dramat z niniejszego tomu, występują w imię utożsamienia doświadczeń z różnych, zdawałoby się, porządków: politycznego, ideologicznego, codzienności, erotycznego, artystycznego, „poznawczego”. Nie bez powodu w tej kolejności, ponieważ wymiar polityczny jest radykalnym (od łac. radix, korzeń) aspektem całości dzieła Wróblewskiego. Ostatnie słowo okala cudzysłów, gdyż nie o zadanie filozoficzne w nich chodzi, lecz wykonanie pracy, której efektem może być fuzja tych wymiarów. /więcej/

eleWator – numer trzeci

18 marca odbyła się promocja 3. numeru szczecińskiego kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator„. Tematem wiodącym ostatniego numeru jest Ruch  Oburzonych, czyli  ruch sprzeciwiający się  wszechwładnemu konsumpcjonizmowi w życiu społeczno-politycznym i w sztuce.  W piśmie, które liczy ponad 200 stron znalazły się szkice przybliżające ruchy oburzonych w Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie i Polsce.

Autorami materiałów na ten temat są: Karolina Golinowska („Sztuka oburzania„), Ewa Maria Slaska („Pies szczeka, Niemcy rządzą Europą„), Urszula Benka („Oburzenie„), Amira Bochenska („Hiszpański sen[s] Oburzonych„), Joanna Szczepanik („Obojętność Meksykanina”), Marcin Orliński („Informacja chce być wolna„), Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer („Liberty Poem„), Konrad Morawski („Atak z użyciem echa„). /więcej/

Leonia

Leonia to nieśmiała i wrażliwa dziewczynka, która mieszka z rodzicami, babcią oraz pręgowanym kocurem. Łagodna i współczująca dla wszystkiego co ją otacza, jest niestety łatwym celem dla klasowych dręczycieli. Pewnego dnia jej wybawcą staje się mały szczur, na którego widok dręczyciele uciekają. Szczur na szkolnym boisku nie byłby niczym niezwykłym, gdyby nie fakt, że miał na sobie różowy fartuszek, a na głowie czapkę kucharską. Dziewczynka biegnie za nim, niczym Alicja za Białym Królikiem, lecz on znika za maleńką furtką. /więcej/

eleWator – drugi numer szczecińskiego kwartalnika literacko – kulturalnego

Bohaterem drugiego numeru kwartalnika literacko – kulturalnego „eleWator” jest Jan Drzeżdżon – pisarz, który pozostawił po sobie obszerny zbiór książek napisanych po polsku, jak i prozę i poezję w języku kaszubskim. W tym roku mija 20 lat od jego śmierci. Tworzył również dla młodszych czytelników. W latach 1976 -1981 wydano jego powieści dla dzieci – „Kraina Patalonków„, „Poszukiwania„, „Wśród ludzi„.

W „eleWatorze” o jego twórczości piszą m.in. Krystyna Lewna,  Karol Maliszewski i Andrzej Turczyński. Znajdziemy tu również nieznane fragmenty tekstów Drzeżdżona oraz jego korespondencję z Jarosławem Iwaszkiewiczem i Janem Parandowskim.

Drugi numer to także stałe rubryki z recenzjami nie tylko książkowymi, felietony m.in. Krzysztofa Niewrzędy i Anatola Ulmana, proza ukraińskiego pisarza Andrija Lubki i wiersze partnera Kory Jackowskiej – Kamila Sipowicza. /więcej/

Ciemnia

„Ciemnię” Bogusławy Latawiec chciałoby się zaliczyć do prozy bez fikcji. Literacka szczególność refleksji polega tu na tym, że emocjonalność jest artystycznie ukryta. Nie widać jej w stylu narracji. Własny styl narracyjny autorki manifestuje się w ostentacyjnej rzeczowości, z jaką traktuje się u niej nie tylko zewnętrzne, lecz także wewnętrzne doświadczenia człowieka. Dla opowiedzenia takich doświadczeń, jakich dotyczy powieść Bogusławy Latawiec (hasłowo można to nazwać doświadczeniem stanu wojennego), nic nie mogłoby być właściwsze, stosowniejsze i bardziej artystycznie funkcjonalne niż rzeczowość, analityczność i związana z nimi refleksyjność.

Ciemnia
Bogusława Latawiec
Wydawnictwo FORMA, seria KWADRAT, 2012

Przy sile i jednoznaczności emocjonalnych zaangażowań, jakim podlega narratorka utworu, postać prawie we wszystkim tożsama z autorką, musi to być coś szczególnie pisarsko trudnego. /więcej/

Enerdowce i inne ludzie

Autorka żyjąca na pograniczu dwóch państw (mieszka w Niemczech od 1983 roku), doskonale widzi efekty upadku muru berlińskiego. Upadek komunizmu w Polsce jest nierozerwalnie związany z połączeniem RFN i NRD. Czy mieszkańcy Niemiec Wschodnich tak jak Polacy cieszyli się i przeżywali nadejście kapitalizmu?

„Enerdowce i inne ludzie” to zbiór krótkich opowiadań. Przedstawiają one losy Rainera, Dietera, Uwego i Uty. Bohaterowie urodzili się tuż po wzniesieniu muru i mieszkają w miejscowościach położonych nieopodal granicy z Polską. Wychowywali się jako enerdowcy. Zjednoczenie Niemiec jest dla nich utratą niepodległości. Ewolucja po ’89 w Polsce postępuje etapami. Mieszkańcy NRD musieli szybciej niż Polacy dogonić ideę Europy Zachodniej. Brygida Helbig ze współczuciem, ale i z przewrotnym humorem dociera do wypartych emocji, podświadomych motywacji, opisuje skrzywione przez szkołę, organizacje młodzieżowe i wojsko-biografie Enerdowców. /więcej/

To ja ci mamo poczytam – seria edukacyjna dla najmłodszych

Czy małe dzieci można nauczyć czytać? Seria tych 43 maleńkich książeczek powstała w oparciu o doświadczenia amerykańskich psychologów i pedagogów ale dostosowano ją do specyfiki naszego języka. Książeczki nawiązują do idei czytania globalnego – składają się z krótkich, często powtarzających się wyrazów. Opatrzono je barwnymi, dynamicznymi, zabawnymi ilustracjami.

To ja ci mamo poczytam
Maria Trojanowicz – Kasprzak
il. Renata Grzybek
Wydawnictwo Pentliczek

Pierwsza część serii zawiera wyłącznie wyrazy naśladujące różne odgłosy (zwierząt, przedmiotów), może być czytana już niemowlakom. Kolejne części zawierają coraz bardziej rozbudowane zdania, o większym stopniu trudności. Wszystkie książeczki posiadają nalepki, którymi dziecko może zaznaczyć moment, w którym po raz pierwszy samo „odczyta” tekst. /więcej/