Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Czas gniewu i lęku

Książka jest próbą analizy tego co dzieje się w polityce w ostatnich latach. Pokazania mechanizmów zmian ludzi i światopoglądów, zepsucia władzy i pojawienia się rządów autorytarnych. Jak to możliwe, że państwa szanujące, mniej lub bardziej, demokrację przeżywają obecnie kryzys jej wartości? Polska, Wielka Brytania, Węgry, Hiszpania, Włochy i Ameryka to państwa, na których przykładzie najlepiej widać zmiany i ich mechanizmy. A ponieważ pani Applebaum jest osobą bywałą w świecie, z różnorodnymi koneksjami i wielką wiedzą, tej narracji możemy zaufać nawet jeśli się z nią nie zgadzamy.
Klamrami spinającymi opowieść jest Sylwester 1999 r. i spotkanie towarzyskie z 2019 r. Dwadzieścia lat, które zmieniło świat i ludzi. Zmienili się też uczestnicy spotkań towarzyskich, niektórzy z przyjaciół przeszli na drugą stronę, nie odpowiadają na telefony. Tak dzieje się obecnie także w wielu rodzinach, których nie jednoczy nawet wigilijny stół. Jesteśmy widzami sceny, na której społeczeństwa do niedawna jeszcze, w miarę jednolite, dzielone są przez gniew, dają omotać się wielkim i średnim kłamstwom. Na naszych oczach umiera społeczeństwo oparte na zaufaniu do struktur i instytucji państwowych. Czy na fali gniewu i lęku powstaje nowa cywilizacja rządzona przez fake newsy, stronniczość, separatyzm i rządy autorytarne jednej partii?

Ciekawa to analiza zjawisk w poszczególnych państwach np. dlaczego Victor Orban osiągnął prawie wszystko w niszczeniu demokracji na Węgrzech? Dlaczego skrajnej prawicy udało się wyprowadzić Anglię z Unii? Jakimi metodami Donald Trump znalazł tak duże poparcie wśród Amerykanów?

Wnioski z tej lektury nie należą do optymistycznych. Wobec powszechności zjawiska niszczenia demokracji na świecie, być może jesteśmy, tak jak mamuty, świadkami nieodwracalnych zmian. To co dobre, już było? Jak twierdzi Autorka lekarstwem na to nie może być bierność i milczenie gdyż jak dowodzi historia, choć autorytaryzm jest wieczny i doświadczyło go wiele społeczeństw od zarania wieków, trzeba z nim, po prostu, walczyć.

EKa

Anne Applebaum – „Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu”, przekład Piotr Tarczyński, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>