SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Czego dane nie zawierają, tego algorytm nie widzi

Jaki związek mają place zabaw, kolejność odśnieżania, czy dobór pacjentów w testach leków? Wszystkie te i wiele innych zagadnień wymagają zaprojektowania i analizy zagadnienia, do czego niezbędne są dane. Dane czyli podstawa dla projektowania przestrzeni, organizowania życia społecznego i udzielania pomocy medycznej.

Luka w danych wyjściowych może objawić się w momencie znanym każdemu kinomaniakowi, kiedy tuż po seansie (lub podczas antraktu w teatrze), tłum kobiet i dziewcząt biegnie do toalety i stojąc w ogonku spędzają przerwę. Przepisy budowlane dotyczące toalet w budynkach publicznych pozornie sprawiedliwie dzielą liczbę kobiet i mężczyzn w dostępie do tzw. oczek, jedna miska ustępowa przypada na 10 kobiet, to na 20 mężczyzn przypada jedna miska ustępowa i jeden pisuar. Czyli mamy równość, niestety tylko pozorną. Kobiety częściej korzystają z toalet ze względów fizjologicznych, kobiety osiem razy częściej niż mężczyźni zapadają na zapalenie pęcherza, bywają też w ciąży i mają miesiączkę.
O ile jednak błędy ograniczają się do kolejki do toalety można by przyjąć że to niewielka szkoda społeczna (oprócz zapaleń pęcherza, ograniczania przyjmowania napojów czy ograniczania wyjść przez kobiety), kiedy wprowadzone błędne rozwiązania zagrażają życiu i zdrowiu sytuacja staje się poważna. Ryzyko zagrożenia życia rozpoczyna się od źle ułożonego rozkładu jazdy komunikacji publicznej, poprzez pasy bezpieczeństwa zaprojektowane dla osoby wysokiej i ciężkiej, a na niezdiagnozowanych chorobach i nie dobranych dawkach leków skończywszy.

Książka Caroline Perez nie ma na celu udowodnienia wyższości ani niższości żadnej płci. Autorka odsłania jedynie błąd systemu jaki powielany jest w wielu bazach danych, używanych w najróżniejszych dziedzinach życia. Wprowadzane dane obarczone są błędem wejściowym, nie tyle ze względu celowość działania co uwarunkowania kulturowe osób zbierających informacje ludzi.
Warto mieć świadomość wpływu jakości informacji bezpośrednio na życie połowy ludzkości, a w efekcie na wszystkich ludzi.

Ewa Buszac-Piątkowska

Caroline Criado Perez „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”, Wydawnictwo Karakter, 2020

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>