SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

eleWator – numer 6.

elewator 6Pojemność problematyki wojennej sprawia, że można o niej opowiadać na wiele sposobów. Sam przedmiot rozważań dotyka najprzeróżniejszych sfer życia w związku z czym postrzeganie wojny nie sprowadza się do najbardziej oczywistego jej rozumienia. Te odmienne perspektywy ujęte zostały w szóstym numerze „eleWatora” – kwartalnika literacko-kulturalnego wydawanego w Szczecinie.

I tak Konrad Zych stara się sprecyzować pojęcie wojny nowoczesnej („Nowoczesna – czyli jaka?”), Marta Zabłocka prezentuje sylwetki korespondentek wojennych i ich spojrzenie na konflikty zbrojne („Wojna łasiła się do naszych stóp”), zaś Agata Jankowska tekstem „Empatyczna wyobraźnia” odwróci punkt widzenia, poddając analizie stwierdzenie, że „życie zwierząt to nieustanny Holocaust” – to między innymi.

Oprócz tego periodyk zawiera utwory poetyckie byłych żołnierzy zawodowych, opis wystawy inaugurującej otwarcie galerii sztuki współczesnej Trafostacja Sztuki, a także część recenzencką, w której krytyce literackiej poddano takie nowości wydawnicze jak „Pomiędzy” Tadeusza Dąbrowskiego, „Do szpiku kości” Krzysztofa Jaworskiego czy „Czarny Wodewil” Konrada Wojtyły.

Estera Zoc-Firlik

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>