SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Festiwal Literatury Kobiet „Gryfia” 2013

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniach 4-8 czerwca 2013 roku drugą edycję Festiwalu Literatury Kobiet Gryfia, towarzyszącego ogólnopolskiej Nagrodzie dla Autorki Gryfia, przyznawanej z inicjatywy „Kuriera Szczecińskiego” od roku 2012. Zeszłoroczny Festiwal zgromadził wybitne pisarki, krytyczki i krytyków literatury oraz dużą publiczność.

Idea Festiwalu Literatury Kobiet Gryfia, towarzyszącego organizowanemu przez „Kurier Szczeciński” ogólnopolskiemu konkursowi literackiemu Nagroda Literacka dla Autorki Gryfia, powstała w 2011 roku. Festiwal ma na celu propagowanie pogłębionego czytania literatury współczesnej, wiążącego wiedzę akademicką z potrzebami poznawczymi i emocjonalnymi współczesnych czytelniczek i czytelników.

Tegoroczna edycja Festiwalu składać się będzie z konferencji naukowo-krytycznoliterackiej „Literatura, pieniądze, kobieta, spotkań z ośmioma finalistkami nagrody, warsztatów literackich przeznaczonych dla odbiorczyń i odbiorców z różnych grup wiekowych – od szkoły podstawowej po Uniwersytet Trzeciego Wieku, projekcji filmów, dyskusji oraz wycieczki szlakiem piszących Szczecinianek.

W konferencji krytycznoliterackiej „Literatura, pieniądze, kobieta”, po której powstanie pofestiwalowa publikacja pt. Księgowanie. Literatura, pieniądze, kobieta pod redakcją Ingi Iwasiów oraz Agaty Zawiszewskiej, udział wezmą naukowcy nie tylko z Polski, ale także z Anglii, Niemiec, Szwajcarii oraz Kanady.

Większość festiwalowych zdarzeń skoncentrowana będzie w przestrzeni Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Klubu 13 Muz w Szczecinie. Stroną programowo-merytoryczną zajmuje się Zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Szczecińskiego. Całość ma na celu łączenie wiedzy o literaturze z potrzebami czytelniczymi, refleksją nad relacjami książki, uniwersytetu, miasta. Temat festiwalu – literatura kobiet – pozwala proponować dyskusje zarówno nad kwestią płci i kultury, jak i nad konkretnymi problemami, z jakimi spotykają się bohaterki powstających w tej dekadzie książek.

Zgodnie z przesłaniem Virginii Woolf, do twórczości potrzebny jest własny pokój i własny dochód. Czy literatura może być dzisiaj źródłem utrzymania? W jaki sposób finansowana jest kultura? Zadamy takie pytania, lecz ważniejsza będzie refleksja nad tym, czy literatura odzwierciedla i pomaga zrozumieć ekonomiczną pozycję kobiet w historii i współczesności. Jeśli zakładamy, że należy podtrzymywać nawyk czytania, który pomaga nam żyć, motyw pieniądza wydaje się w sam raz na czasy kryzysu i przełomu, także w Polsce, w Szczecinie, w momencie wprowadzania zmian w szkolnictwie wyższym. Wkładem humanistyki w gospodarkę jest bowiem umiejętność rozwijania refleksji nad rzeczywistością i taką właśnie refleksję nasz Festiwal proponuje – zapowiada prof. Inga Iwasiów, sprawująca merytoryczną i programową opiekę nad wydarzeniem.

Jury Literackiej Nagrody dla Autorki GRYFIA 2013 z kilkudziesięciu zgłoszonych do pierwszego etapu publikacji, wybrało osiem finalistek konkursu. W finale konkursu o nagrodę – w wysokości 50 tysięcy złotych – przyznawaną pisarce, która napisała najlepszą książkę literacką albo książkę humanistyczną o wartościach literackich w roku poprzedzającym daną edycję nagrody – znalazły się:

  • Justyna Bargielska „Bach for my baby”,
  • Joanna Bator „Ciemno, prawie noc”,
  • Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”,
  • Anna Dziewit-Meller „Disko”,
  • Katarzyna Jakubiak „Nieostre Widzenia”,
  • Anna Janko „Pasja według św. Hanki”,
  • Urszula Ługowska „Mario Vargas Llosa”,
  • Zyta Oryszyn „Ocalenie Atlantydy”.

W skład jury wchodzą: Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego, Artur Daniel Liskowacki z „Kuriera Szczecińskiego”, Beata Kozak z kwartalnika feministycznego „Zadra”, Justyna Sobolewska z „Polityki” oraz Krzysztof Uniłowski z Uniwersytetu Śląskiego. Laureatkę poznamy 8 czerwca podczas Gali Nagrody Literackiej dla Autorki „Gryfia” 2013.

Szczegółowe informacje oraz program festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.flk.univ.szczecin.pl.

Program wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: www.flk.univ.szczecin.pl/program-2013

źródło: materiały prasowe

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>