Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI ”REFLEKSY” – wyniki

Na IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”  organizowany przez Dom Kultury Klub Skolwin w Szczecinie, wpłynęło 419 zestawów wierszy, z których (ze względów formalnych) do oceny zakwalifikowano 388. Liczby te świadczą o wciąż rosnącej popularności Konkursu i jego pozycji pośród licznych krajowych turniejów poetyckich. Jury z satysfakcją stwierdza rosnący poziom nadsyłanych prac. Po lekturze zestawów wierszy i kilkuetapowym procesie selekcji oraz długich dyskusjach, Jury postanowiło przyznać trzy nagrody za całe zestawy wierszy oraz trzy równorzędne wyróżnienia za poszczególne utwory.

Wyróżnienia otrzymują:

Paulina Matuszewska – godło VRST – za wiersz „Srećko”;

Jerzy Fryckowski – godło „Kokarda” – za wiersz „Przed kremacją. Dłonie”;

Maciej Rzymski – godło „Rysa” za utwór „O naturze umarłych”.

Nagrody Jury przyznało:

– III miejsce i nagrodę 500zł Waldemarowi Kazubkowi – godło „Hulajnoga piekła nie ma” – przede wszystkim za wiersz „Jak nie wyłowiłem karabinu dziadka Józka”, a także za utwory „Habent sua fata libelli” oraz „Anna Karenina bierze taksówkę z Nowego Świata”;

– II miejsce i nagrodę 700zł Mariuszowi Cezaremu Kosmali – godło „Koniec” – za cały zestaw, w szczególności za wiersze: „Fake”, „Bez. Mała” oraz „Gigue”;

– I miejsce i nagrodę 1.000zł Zofii Staniszewskiej – godło „Po słowie” – za równy, wysoki poziom wszystkich utworów w zestawie.

Ponadto laureaci trzech nagród głównych otrzymają roczne prenumeraty Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza”. Pismo to opublikuje również wybrane wiersze spośród nagrodzonych zestawów oraz wszystkie utwory wyróżnione.

Jury w składzie: Piotr Michałowski – przewodniczący, oraz członkowie : Andrzej Skrendo  i Marek Maj z satysfakcją stwierdza, że tegoroczna edycja konkursu stanowi forum, na którym współistnieją wiersze autorów doświadczonych warsztatowo, intelektualnie i artystycznie oraz tych, którzy dopiero kształtują swoje rzemiosło i wrażliwość na niełatwym poletku, jakim jest liryka, czy też szerzej – poezja. Domysłem jurorów pozostaje rozpiętość wiekowa autorów nadesłanych zestawów prac – od podejrzewanych o młodzieńczy – a czasem wręcz dziecięcy – sposób postrzegania, definiowania i opisywania, aż po dojrzałe, możliwe tylko w „doświadczonej życiowo” refleksji spostrzeżenia, konstatacje i pointy. Czwarte Refleksy potwierdziły pozycję już zauważonych i wyłoniły kolejne indywidualności artystyczne oraz ciekawe propozycje poetyk autorskich. Podobnie jak w poprzednich latach, zwraca uwagę zróżnicowanie stylistyczne i tematyczne wierszy. Plon konkursu świadczy o tym, że dla twórców ważne wciąż pozostają zarówno aktualne kwestie współczesności jak uniwersalne dylematy filozoficzno-etyczne, bo ujawniają się one zarówno jako przedmiot wypowiedzi lirycznej, niekiedy stanowią jej istotne tło lub rekwizyt.

Na marginesie warto dodać, że poetycką inwencję wykazały również niektóre godła, którymi opatrzono konkursowe zestawy, nie tylko te nagrodzone..

źródło: Komunikat Jury

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>