Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Konflikty technologiczne

To może nie jest książka dla każdego, ale też nie tylko dla socjalistów. Napisana co prawda trudnym czasem do przebrnięcia żargonem z pogranicza nauk społecznych i technologii, warta jest poznania przez wszystkich zainteresowanych przemianami, jakim w coraz szybszym tempie podlega nasza cywilizacja.

Trwanie i rozwój naszego ludzkiego święta można postrzegać dwojako. Jest ono oparte na idei stałego, naturalnego ładu, co prawda często naruszanego, ale zawsze obecnego jako zarówno odległy cel, jak i drogowskaz do rozwiązywania bieżących problemów. Ta wizja wywodzi się ze starożytności, a podtrzymywana jest przez myślenie religijne. Można jednak także patrzeć na cywilizację jako miejsce ciągłych konfliktów, słynnej wojny „wszystkich ze wszystkimi”, jak zauważył angielski filozof Thomas Hobbes, autor tej wizji. Przy czym, dodajmy dwie istotne rzeczy. Konflikt tu nie jest zjawiskiem przypadkowym, naruszającym jakieś pokojowe status quo. Przeciwnie, jest on istotą społeczeństwa, ponieważ ono składa się z różnych jednostek, mających własne, sprzeczne z innymi interesy. Ponadto dodajmy, konflikt nie jest z natury rzeczą złą, choć może przybrać destrukcyjną formę. Jest on naturalnym skutkiem ludzkiej wolności i ekspresji a rodzi się głównie w wyniku skrzyżowania sprzecznych interesów.

Tak więc konflikty towarzyszyły człowiekowi zawsze, trudno zresztą w oparciu o znajomość historii twierdzić inaczej. Dużym nowum jest jednak ich współczesny charakter, wynikający z ogromnego przyspieszenia technologicznego, jakiemu wszyscy podlegamy w ostatnich dekadach. Rozwój nauki, a w następstwie techniki sprowadził na nasze głowy nowe zagrożenia, nowe ryzyka, czyli wygenerował nowe konflikty. Energetyka atomowa, inżynieria genetyczna, technologia 5G, to ważniejsze z przykładów. Te wielkie nadzieje cywilizacji niosą ze sobą niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia coraz bardziej świadomych tych zagrożeń zachodnich społeczeństw. I o tym właśnie jest książka Michalskiego i Jurgilewicza.
Nie tylko podaje historyczne przykłady konfliktów. Nastawiona jest bowiem przede wszystkim na ich pokojowe rozwiązywanie, które jest możliwe, ale jedynie w państwie demokratycznym i w społeczeństwie obywatelskim, bo tylko w tych warunkach może dojść do tego, co najważniejsze: spotkania interesariuszy i dogadania się z poszanowaniem wzajemnych interesów. „Konflikty technologiczne” to świetny podręcznik różnych form mediacji. Konflikty zapewne są nieuniknione, ale rozwiązywać je zawsze można przy odrobinie dobrej woli i wiedzy.

Andrzej Banasiak

Krzysztof Michalski, Marcin Jurgilewicz, Konflikty technologiczne, Difin, Warszawa 2021

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>