SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Kronika powrotu

Najnowsza książka Artura Daniela Liskowackiego to wybór szkiców z ostatnich dziesięciu lat, publikowanych głównie na łamach „Twórczości” oraz innych czasopism literackich: „Czasu Kultury„, „Odry”, „Toposu„, „Pograniczy„. Są w nim także teksty, które nie były jeszcze drukowane.

Kronika powrotu
Artur Daniel Liskowacki
Wydawnictwo FORMA, 2012
seria PIĘTNASTKA

To szkice o współczesnej kulturze – również w jej codziennym wymiarze – o twórcy i jego dziele, o pisarzu i książce. Gorzkie, ciemne, przesycone sarkazmem i ironią (z dużą dawką autoironii), ale wyzbyte tonu jeremiady i naznaczone pełnym refleksji dystansem.

Liskowacki pisze o Miłoszu i Przybosiu, o wileńskich powieściach Tadeusza Konwickiego, rzeźbach Ernsta Barlacha, zapomnianym malarstwie Andrzeja Żywickiego, o tym, co stało się z tzw. literaturą młodzieżową, o miejscu historii w naszym życiu, i naszego życia w historii, o świecie reklam, i rozpaczy, wyzierającej z kultury masowej.

Podejmuje różne wątki i tematy, ale w istocie mówi o tym samym: o odchodzeniu i wracaniu, pamięci i niepamięci, nadziei i utracie. To sprawia, że „Kronika powrotu” staje się rodzajem credo, intelektualną autobiografią, bardzo osobistą, cierpką opowieścią o próbie powrotu do siebie. Z towarzyszącą jej myślą, że taki powrót – żaden powrót – nie jest możliwy, ale i z przekonaniem o jego konieczności.

Szkice z Kroniki – niekiedy bliskie stylowi felietonu, czasami mające charakter autobiograficznej prozy – pisane są giętkim, żywym językiem. Łączą klimat intymnego wyznania z urodą i bogactwem literackiej frazy.

źródło: FORMA

26 września o godz. 18:00 w Książnicy Pomorskiej, podczas Szczecińskiego Przeglądu Literackiego Wydawnictwa FORMA – edycja 16.  odbędzie się spotkanie z Arturem Danielem Liskowackim i promocja jego zbiorów esejów “Kronika powrotu”.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>