Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Książki zakazane w Miejskiej Bibliotece Publicznej

ksiazki zakazane_A4W dniach 21-27 września 2014 roku obchodzimy ogólnopolski Tydzień Zakazanych  Książek. Dostęp do książek, a co za tym idzie, do informacji i wiedzy, od początku upowszechnienia druku, był ograniczany – z różnych powodów, w różny sposób i przez różne czynniki. Celem akcji jest przypomnienie historycznych (z dzisiejszej perspektywy dość miałkich) przyczyn stosowania cenzury oraz zwrócenie uwagi na fakt, że proceder ten, w mniejszym lub większym stopniu, na całym świecie trwa do dziś.

Miejska Biblioteka Publiczna włącza się, jak co roku, w obchody Tygodnia Zakazanych Książek. W tym roku – we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Odział w Szczecinie.
W ProMedia, 24 września, o godz. 17.00, dr Sebastian Ligarski poprowadzi wykład „Władze a twórcy w latach 80.”. Wykładowi będzie towarzyszyła wystawa „Papierowa rewolucja. Prasa bezdebitowa w PRL” (dostępna dla zwiedzających przez tydzień). Za wystawę odpowiedzialny jest Marcin Ozga.

W trzech filiach bibliotecznych – nr 4, 12 i 14 – zorganizowane będą lekcje biblioteczne dla młodzieży pod hasłem „Papierowa rewolucja”. Poprowadzi je Mateusz Lipko z IPN. Zaprezentowana na nich będzie historia rozwoju wydawnictw bezdebitowych oraz przykładowe książki wydawane w drugim obiegu. Zostaną zademonstrowane także urządzenia drukarskie (ramka, sitodruk) i opisywana praca podziemnych drukarzy.

Lekcje, połączone z warsztatami, odbędą się:

  • 24.09, filia nr 12 (trzy lekcje dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1);
  • 25.09, filia nr 14 (godz. 12.50 dla Gimnazjum nr 15);
  • 26.09, filia nr 4 (dwie lekcje o godz. 9.00 i 11.00 dla klas szóstych z SP nr 69).

W pozostałych filiach zostaną wyeksponowane plakaty oraz zorganizowane ekspozycje książek, które z różnych powodów podlegały cenzurze.

źródło: MBP

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>