Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Moje granice

moje graniceWydarzenia zawarte w tej książce mają prawie dwadzieścia lat. Autor przedstawia w niej losy rodaków-emigrantów, którzy zmuszeni sytuacją życiową musieli podjąć decyzję o wyjeździe z kraju w celach zarobkowych.

Moje granice
Piotr Krzymieniecki
Wydawnictwo hogben, 2014

„W swojej relacji starałem się zachować autentyzm tamtych wydarzeń, bez przekłamań, abyś miał Czytelniku, jak najbardziej prawidłowe przesłanki do tworzenia własnych, subiektywnych ocen. Postaraj się zachować w największej równowadze, chwiejną linię pomiędzy pogonią za wartościami materialnymi a sferą wartości duchowych, uczuciowych”. (ze wstępu autora)

„Książka Piotra Krzymienieckiego Moje granice nie ma ambicji literackich, bowiem Autor nie chciał napisać kolejnej fikcyjnej historii gastarbeitera. To nie jest barwna historia kolejnego bohatera literackiego. Piotr Krzymieniecki nie pisze też pamiętnika. Moje granice to książka napisana z pełną świadomością odpowiedzialności za przedstawioną w niej rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI w Polsce. Zamiarem Autora było ukazanie i to z dystansu, czasu minionego”. ( ze wstępu Róży Czerniawskiej – Karcz)

Piotr Krzymieniecki – urodzony w Maszewie koło Szczecina. Szkołę podstawową i zawodową ukończył jeszcze w realiach PRL-u. Służba wojskowa i wkroczenie w dorosłe życie splotło się z wyborem papieża Polaka, stanem wojennym i transformacją ustrojową. Kilkanaście lat okupionych trudem i wyrzeczeniami za granicą. Po powrocie ukończył uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i policealną Szkołę Psychologi i Socjologii w Szczecinie. Opublikował skromny tomik pt. Wiersze, który ośmielił go na tyle, by wydać niniejszą książkę.

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>