SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

MROŻEK, KUTZ, STASIUK… – „Rewersy” Konrada Wojtyły już w marcu

Już w marcu 2014 roku nakładem Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka ukaże się książka Konrad Wojtyły zatytułowana „Rewersy. Rozmowy literackie”. To zbiór 15 obszernych wywiadów z najważniejszymi polskimi pisarzami i tłumaczami. Wśród nich są m.in. Kazimierz Kutz, Sławomir Mrożek, Andrzej Stasiuk, Marek Bieńczyk, Stefan Chwin, prof. Janusz Degler, Piotr Matywiecki, Kamil Sipowicz i Bohdan Zadura. Całość ilustrowana jest unikatowymi fotografiami.

Jak pisze prof. Leszek Szaruga: „Lektura tej książki to niewątpliwie pouczająca lekcja niezależności. Nie ma tu pytań „pustych”, „żurnalistycznych”, w każdej z rozmów autor potrafi się wylegitymować rzetelnym przygotowaniem, świetną znajomością dokonań swych partnerów debaty. Wszystkie te teksty składają się na barwną i interesującą panoramę polskiego życia literackiego ostatniego ćwierćwiecza (nie bez sięgania także w bardziej odległą przeszłość). Nie ulega dla mnie wątpliwości, że są to rozmowy z nie wprost wyrażoną tezą, której sformułowanie brzmieć może następująco: pisarstwo jako enklawa myśli suwerennej, nie poddającej się gotowym receptom i modom”.

Jak dodaje prof. Andrzej Skrendo: „Niezmiernie ciekawa i oryginalna jest koncepcja książki. Autor nieco nostalgicznie powraca do klasycznego obcowania z książką. Gest wypełniania rewersów jest gestem symbolicznym, którego Wojtyła potrzebuje jako alibi do ponownej lektury, a w ślad za tym, pretekstu do ożywionej dyskusji z autorami tych dzieł. Co więcej, za każdym razem „wypełnia” ów rewers wspólnie z autorem książki. Wojtyła z tej konstelacji nazwisk układa coś na kształt literackich, wielowymiarowych puzzli. W zależności od przyjętej perspektywy, można te książkę czytać zarówno jako opowieść biograficzną, podręcznik historyczno-literacki, szkic krytyczny, a nawet jako swego rodzaju kompendium bibliograficzne. Jak refleksy odbijają się tu ważne i przełomowe wydarzenia z życia pisarzy (także te kulturalne, polityczne, społeczne, a nawet ekonomiczne)”.

Publikację dofinansował Urząd Miejski w Szczecinie.

Konrad Wojtyła (ur. w 1979 w Zielonej Górze) – poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Redaktor naczelny kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”, wiceprezes Fundacji Literatury im. Henryka Berezy. Publicysta Radia Szczecin. Wydał pięć książek poetyckich, ostatnio: może boże (Instytut Mikołowski, Mikołów 2010) oraz Czarny wodewil (WBPiCAK, Poznań 2013). Publikował w wielu pismach w kraju i za granicą. Tłumaczony na kilka języków. Mieszka w Szczecinie.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>