Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

„Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe”

„Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe” Bogdana Wojciszke to książka, która pozwala zweryfikować, na ile prawdziwe są myśli, sentencje formułowane przez ludzi na przestrzeni wieków. Często traktujemy takie myśli jak aksjomaty, i nie zastanawiamy się nad nimi. Tymczasem autor, wybitny psycholog-humanista, sprawia, że cytaty i przysłowia nabierają głębokich znaczeń albo skłaniają do myślenia, przestają być frazesami. Jego analizy w prosty sposób pokazują, że otaczający nas świat nie jest jednoznaczny , w przeciwieństwie do jednoznacznych i często jednostronnych sentencji. Zresztą już we wstępie autor podaje przykłady zestawiając myśli, które się wykluczają, na przykład: Szczęście zapisane jest w gwiazdach, Szczęście zależy od nas samych. Książka składa się z 50 kilkustronicowych rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony innej myśli czy cytatowi z literatury. Dzięki autorowi czytelnik dowie się, czy rzeczywiście Apetyt przychodzi w miarę jedzenia, czy Zemsta jest rozkoszą bogów, czy Niczego nie wybaczamy z takim trudem jak zalet.

Sam kontakt z niektórymi myślami z książki (ostatnia z cytowanych) już jest inspirujący: Nie ma fortelu, do którego ludzie się nie uciekną, by tylko nie myśleć – powiedział Thomas Alva Edison. A co na ten temat pisze Wojciszke? Między innymi tak: „Nie nad wszystkim warto myśleć, więc bywamy bezmyślni z wyboru”.

Autor pochyla się także nad takimi zwrotami z życia codziennego jak na przykład nie mogę narzekać, i pisze: „Przeważająca większość Polaków ma chłopskie korzenie – wystarczy sięgnąć dwa-trzy pokolenia wstecz. A chłopi mieli chyba zawsze to do siebie, że narzekali na swą rzeczywiście ciężką dolą. Po drugie, jesteśmy społeczeństwem po dziś dzień kultywującym swoje klęski. Świętowanie ostatniej wielkiej klęski, powstania warszawskiego, idzie nam świetnie i zgodnie. Świętowanie ostatniego wielkiego sukcesu (bezkrwawe obalenie komunizmu) to groteska(…).”

Książka Bogdana Wojciszke to przyjemność lektury dla psychologów-amatorów i wszystkich, którzy lubią myśleć o człowieku – jego sprawach i sprawkach.

/Wolf/

Bogdan Wojciszke, Nie rób drugiemu co tobie nie miłe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>