SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ po raz szósty

odjazdowy_plakat20 maja 2017 (sobota) serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków bibliotek, książek i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu do udziału w rajdzie Odjazdowy Bibliotekarz. To już szósta szczecińska edycja tej międzynarodowej akcji organizowanej rokrocznie z okazji Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiega pod hasłem Biblioteka. Oczywiście! Patronat honorowy nad edycją objął JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska rowerowa akcja miejska, na początku realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), obecnie odbywa się na terenie całej Polski od początku maja do końca czerwca. Pierwsza edycja rajdu odbyła się w Łodzi w 2010 roku z inicjatywy Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi przy współpracy z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen. Cele akcji to promowanie bibliotek, książek i roweru jako elementów aktywnego stylu życia, integracja środowiska bibliotekarskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza.
Szczecińskie edycje, realizowane od 2012 r., są ściśle powiązane z bieżącymi hasłami Tygodnia Bibliotek oraz nakierowane na prezentowanie miejsc związanych z książką na mapie naszego miasta. Elementami stałymi wydarzenia są: miejsce startu – biblioteka (co rok inna), rozdawanie szprychówek, pieczętowanie książek okolicznościowym stemplem, akcja „częstowania książką”, prezentacja szczecińskich organizacji i instytucji propagujących czytelnictwo i rower, integracyjne ognisko.

W tym roku spotykamy się o godz. 11.00 obok Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Gen. J. Sowińskiego 68). Rajd zakończymy ogniskiem przy Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Całe wydarzenie potrwa do ok. godz. 17.00. W programie m. in. częstowanie książką, zwiedzanie szczecińskich bibliotek oraz ognisko z konkursami. Należy zabrać ze sobą książkę do poczęstowania, wyprawkę ogniskową, dobry humor i jakiś element pomarańczowy, który jest kolorem charakterystycznym akcji.

Trasa przejazdu:
Biblioteka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Generała Józefa Sowińskiego) – Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego (al. Piastów) – Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji (al. Piastów) – Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza) – Szczeciński Inkubator Kultury (al. Wojska Polskiego)

Szczegółowy program wydarzenia:
11.00 – 11.30
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Biblioteka Pedagogiczna), ul. Generała Józefa Sowińskiego 68
Akcja: oficjalne otwarcie, rozdawanie szprychówek, pieczętowanie książek do częstowania, rozdawanie gadżetów, zwiedzanie biblioteki, poczęstunek
11.50 – 12.30
Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Piastów 40b, budynek 3
Akcja: zwiedzanie wystawy „Historia Miejsca”, zwiedzanie biblioteki
13.00 – 13.30
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji (Biblioteka), al. Piastów 7, I piętro, pok. 105
Akcja: parkowanie, zwiedzanie, słodki poczęstunek, poczęstunek książkowy od SzczecinCzyta.pl
14.00 – 14.30
Biblioteka Główna, Muzeum Geologiczne, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 16 A
15.50 – 17.00
Szczeciński Inkubator Kultury (Strefa WSPÓLNYCH Książek), al. Wojska Polskiego 90Akcja: parkowanie, zwiedzanie Strefy, zwiedzanie wystawy Oswajanie Sztuki Akademii Sztuki w Szczecinie „Ciało – Medium” w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, ognisko, początek Europejskiej Nocy Muzeów

Organizator:
Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Zarząd oraz Koła nr: 1 przy Książnicy Pomorskiej, 2 Bibliotek Naukowych, 3 przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie i 9 Instytucji Kultury

Współorganizatorzy:

  • Biblioteka Główna oraz Biblioteka Międzywydziałowa Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych oraz Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Książnica Pomorska w Szczecinie
  • Pałac Młodzieży w Szczecinie
  • Szczeciński Inkubator Kultury
  • Wolontariusze Enea Operator
  • Biblioteka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

źródło: MBP

odjazdowy_plakat

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>