SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Pożegnanie Tadeusza Zwilnian Grabowskiego

W czwartek, 13 kwietnia na Cmentarzu Centralnym  pożegnamy Tadeusza Zwilnian Grabowskiego. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w kaplicy o godz. 13.00.

Znany prozaik, poeta, eseista, krytyk, popularyzator literatury i nauczyciel zmarł 5 kwietnia 2012 r.  Był autorem słuchowisk i wielu  wierszy, esejów, poematów, powieści, rozpraw i tekstów dramatycznych.  Urodził się w 1926 roku Wilnie dlatego w  jego twórczości najwięcej miejsca zajmuje tematyka Wileńszczyzny i samego Wilna a także religia oraz motywy patriotyczne. Jako autor debiutował w 1943 obejmującym 600 wierszy poematem Prometia. Był autorem wielu artykułów w prasie oraz wykładowcą na szczecińskich uczelniach, a po 1990 r. także w Wilnie.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>