Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Pryzmat Literacki – promocja numeru 2

7 grudnia w Książnicy Pomorskiej odbyła się prezentacja drugiego numeru rocznika Pryzmat Literacki, wydanego przez Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. Publikację zaprezentowali Prezes ZLP O. Szczecin, Leszek Dembek i Danuta Sepuco, sekretarz redakcji.

Druga edycja,zgodnie z jego ideą, w swojej zasadniczej problematyce, odnosi się do spraw związanych ze szczecińską literaturą. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie tylko do samej literatury sensu stricto, ale również do wszelkich tematów z nią związanych w odniesieniu zarówno historycznym (dopóki również świadkami tamtego okresu są sami pisarze, jak i osoby jeszcze ich pamiętające), jak i bieżącym” – pisze we wstępie Prezes ZLP O.Szczecin, Leszek Dembek.

W najnowszym tomie znalazły się wspomnienia, eseje, portrety, wywiady, refleksje…. Teksty dotyczą m.in. marynisty Eugeniusza Daszkowskiego, twórczości Heleny Raszke, Barbary Stenki, postaci Wiesława Andrzejewskiego, Jerzego Pachlowskiego czy Joanny i Jana Kulmów. Autorami tego wydania są m.in. Józef Gawłowicz, Irena Naumowicz, Cecylia Judek, Monika Wilczyńska, Artur D. Liskowacki,  Danuta Romana Słowik, Róża Czerniawska-Karcz, Zbigniew Jahnz, Piotr Pawłowski.

W kolejnej części wieczoru Robert Florczyk, omówił swój artykuł „Szczecin w dorzeczu Tadeusza Różewicza”. Ciekawa opowieść połączona z prezentacją na ekranie przybliżyła postać Tadeusza Różewicza i jego związki ze Szczecinem. Goście spotkania usłyszeli wiele ciekawych anegdot związanych z poetą, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Tekst Roberta Florczyka znajdujący się w drugim numerze, jest częścią przygotowywanej książki o Tadeuszu Różewiczu.

Informacje na temat dostępności obu dotychczasowych numerów rocznika Pryzmat Literacki na stronie: http://zlpszczecin.pl/

MW

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>