Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Pryzmat Literacki 1/2020

Pod koniec 2020 roku ukazał się pierwszy numer „Pryzmatu Literackiego”, który został wstępnie pomyślany jako rocznik (almanach). Okazją do wydania była 70. rocznica powstania Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz 100. rocznica utworzenia Związku Zawodowego Literatów Polskich. Na ponad 200 stronach znalazły się teksty m.in. na temat historii Szczecińskiego Związku Literatów Polskich, poetyckiej historii Szczecina, portrety  osób związanych literacko z naszym miastem (m.in. Ryszarda Liskowackiego, Niny Rydzewskiej, Józefa Bursewicza), wywiady, refleksje…

„… myśl o powstaniu takiego czasopisma dojrzewała w nas już wiele lat. Jest rzeczą naturalną, że każde środowisko literackie poszukuje własnego obszaru do prezentacji swojej twórczości. Ale to też kwestia „prawidłowego rozwoju miejscowego środowiska literackiego”, jak uważał znany publicysta, Franciszek Gil, który domagał się założenia pisma literackiego w Szczecinie. Mając w pamięci „Almanach szczeciński” z 1965 roku (Rocznik Kultury i Sztuki), należy się chyba zgodzić z tym, że nasz szczeciński almanach „odradza się od czasu do czasu, spełniając w każdym nowym wcieleniu nieco odmienne funkcje” – pisze we wstępie Prezes ZLP O. Szczecin, Leszek Dembek.

W pierwszej edycji „Pryzmatu…” historia życia literackiego przenika się z teraźniejszością, a jego zasadniczym przesłaniem jest ukazanie szerokiego spektrum literackich postaci należących w przeszłości, jak i aktualnie, do szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W tym względzie kierowała nami (czyli założycieli pisma) myśl, że najważniejsze są (niezależnie od burzliwych historycznych uwarunkowań) osoby tej ważnej literackiej sceny Pomorza Zachodniego. Staraliśmy się, aby w naszym roczniku znalazły się też artykuły sygnowane przez literaturoznawców, którzy są specjalistami w dziedzinie twórczości poszczególnych pisarzy i historii literatury. Dlatego wybór nie był sprawą łatwą, również mając na względzie objętość pisma. Ale przy tej okazji chcemy zasygnalizować, że ważna i wartościowa twórczość literacka z przeszłości będzie obecna na łamach kolejnych numerów naszego rocznika.

Nie unikaliśmy też, czego mamy pełną świadomość, trudnych (dramatycznych) wątków z historii naszego szczecińskiego oddziału. Jednocześnie pragnęliśmy także zaprezentować aktualne oblicze obecnej formacji literackiej i jej znaczącego dorobku twórczego. Zwracamy też uwagę na wielowymiarowy aspekt literatury, ukazując nasze poszukiwania w zakresie poezji eksperymentalnej. Warto przy tej okazji wspomnieć, że twórca Grupy Poetyckiej „Metafora”, Józef Bursewicz, też szukał „nowego” w przestrzeni poezji, w której odnalazł nową formułę i nazwał „loguga”.Za sprawą manifestu (opublikowanego 65 lat temu) tejże Grupy, można powiedzieć, że „Poezja niby stare drzewo wypuszcza wciąż nowe pędy – jej zieleń jest zawsze świeża”.

Dążenie do wydania własnego pisma, to również wyrazisty obraz krystalizującego się środowiska poetycko-prozatorskiego. To znak, że wznosząca się literacka fala domaga się dla siebie odpowiedniego miejsca i przestrzeni. „Pryzmat Literacki” pragnie skupiać, niczym w soczewce, wszystkie płynące z nim trendy, tropy oraz dokonania literackie i promować twórców regionalnych na różnych płaszczyznach szeroko rozumianej krajowej literackiej scenie kultury i sztuki.

Przyszła koncepcja almanachu będzie miała zapewne inny charakter czy obraz. Chcemy prezentować repertuar naszego dorobku twórczego (poezję, prozę, dramat, esej, recenzję, tłumaczenia, eksperyment literacki) ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. A to chyba dobra prognoza, pokazująca, że Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie płynie również na właściwej literackiej fali, z powiewem nowej, obiecującej, poetycko-prozatorskiej bryzy (przywołując język marynistów).
Pragniemy być pismem integrującym, otwartym dla wszelkiej kreatywnej twórczości, by zaspokajać aspiracje, szczególnie szeroko pojętego, szczecińskiego środowiska literackiego. Mamy też ambicje być pismem inspirującym nowe procesy twórcze na miarę XXI wieku, a przecież już istnieją ku temu przesłanki”.
Życzymy Państwu, aby lektura pierwszej edycji naszego pisma była okazją do ważnej refleksji, nie tylko nad historią naszego szczecińskiego oddziału, ale i szczecińskiej literatury. Mamy też nadzieję, że „Pryzmat Literacki” niczym brama portowa, szeroko otworzy się na twórcze propozycje, które będą kreować kształt literatury nie tylko regionalnej”.

Leszek Dembek
Prezes ZLP O. Szczecin

Wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, 2020; Redakcja: Leszek Dembek (redaktor naczelny), Danuta Sepuco (sekretarz redakcji); Projekt okładki: Zbigniew Jahnz

Osoby zainteresowane publikacją mogą pisać na adres: kontakt@zlpszczecin.pl

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>