SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Twórcze nauczanie a nauczanie twórczości

Pojęcie pedagogiki twórczości pojawia się w sferze zainteresowań autorów opracowań naukowych dopiero od około 25 lat – niniejsza książka jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim – co jest o tyle dziwne, że inwazja działań wykorzystujących przymiotnik „twórczy” jest wszechobecna. Niestety nie stoi za nimi podstawa naukowa, a jedynie chęć wykorzystania mody na bycie kreatywnym.

Autor „Pedagogiki twórczości” w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z nauczaniem twórczości – co pozostaje w nierozerwalnym związku z nauczaniem twórczym. Poznajemy naturę twórczości a także różnicę pomiędzy kreatywnością, innowacyjnością a twórczością. Autor rozróżnia twórczość wybitną – opierającą się na wybitnym talencie i przynoszącą wytwory wartościowe w skali światowej oraz twórczość codzienną występującą u wszystkich osób pragnących wyjść poza rutynę codziennego funkcjonowania.

Ze względu na wiek, pracę zawodową i rozwój osobowy opracowanie rozróżnia pięć poziomów twórczości: twórczość ekspresyjną przynależną wiekowi dziecięcemu niezwiązaną z żadną specjalizacją, twórczość zawodową pojawiającą się w czasie profesjonalnej działalności artystycznej lub naukowej związaną z wprawą i umiejętnościami, twórczość wynalazczą nie związaną z zawodem ani wiekiem przejawiającą się w wykorzystywaniu znanych rozwiązań i rzeczy w nowy sposób, twórczość innowacyjną związaną z udoskonalaniem lub modyfikacją oraz najrzadszą twórczość wyjątkową, która zapoczątkuje nowy styl czy kierunek w danej dziedzinie.

Bardzo ciekawy jest wątek psychologiczny przedstawiający proces rozpoczynający się w podświadomości twórcy. Umysł poza wolą zbiera informacje, przetwarza je by w końcu w „efekcie olśnienia” przebić się do świadomości i nabrać kształtu w świadomych rękach artysty. Dyskusyjny natomiast – moim zdaniem – jest rozdział o twórczości dzieci. Gdzie przebiega granica pomiędzy twórczością a dziecięcej percepcją, a którą dorośli często uznają za działania twórcze.

W ostatnim rozdziale autor przedstawia metody badania twórczości i testy twórczego myślenia. W zależności od systemu, badania przeprowadza się w formie testów, poprzez analizę przebiegu życia czy kariery, przez planową zmianę czynnika twórczości i kontrolę czynników mających wpływ na działalność twórcy lub jako badanie przez działanie wymagające zaangażowania badacza w proces twórczy.

To podręcznik pisany z myślą o kreatywnych nauczycielach będących inspiracją dla swoich uczniów, ale także dla uczniów ( w każdym wieku ) chcących rozwijać drzemiące i ukryte zdolności.

Ewa Buszac – Piątkowska

Krzysztof J. Szmidt , Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>