SOBOTA – 9 września 2023

SOBOTA – 9 września 2023

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”.  Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu: Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163, 71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”. Termin nadsyłania wierszy upływa 15 grudnia 2012 roku.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

 

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:

I nagroda 1.000,- zł

II nagroda 700,- zł

III nagroda 500,- zł

Trzy wyróżnienia po 300,-zł

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w Miesięczniku Kulturalnym Kuriera Szczecińskiego „Cztery strony”.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 16 lutego 2013 roku.

Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>