Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Zaułek Wydawniczy “Pomyłka”

Poniżej przedstawiamy dwie publikacje szczecińskiego autora – doktora filozofii i poety. Jego Zaułek Wydawniczy „Pomyłka” to inicjatywa skierowana do grona przyjaciół, którzy piszą i malują. Przedmiotem zainteresowań jest pole, na którym słowo styka się lub łączy z obrazem. Punkt wyjścia jest dowolny, bo równie dobrze inspiruje rytm języka, pojęcie, jak kreska czy plama koloru. Ważny jest cel lub sama próba dojścia do celu….

Monadologia stosowana
Cezary Sikorski
Zaułek Wydawniczy “Pomyłka”
Szczecin 2011

Monadologia stosowana to wypisy z Wielkiej Księgi Samotności. Tej, której nigdy nie pisze się samemu, bo samotność jest prawdziwa tylko wtedy, gdy obok – blisko – jest ktoś, kto każdym mimowolnym gestem i przypadkowym słowem – tylko ją pogłębia. Monadologia stosowana jest pisana we dwoje, we troje i tłumnie, bo w tłumie niszcząca odrębność jest szczególnie wyraźna. Jest to Księga Niedopasowania: słów do zdarzeń, pytań do odpowiedzi, marzeń do spełnień.
Ale jest to także zwykła książka. O miłości, namiętności i spełnieniu; o niemożliwości porozumienia, sile seksualności i niszczących obsesjach. Te dwa porządki pokrywają się ze sobą i nadają sens każdej frazie. W opozycji między nimi rozgrywają się dramaty monadologii stosowanej. Dramat słów, których wciąż jest za dużo i które docierają donikąd. Niszcząca dominacja pauzy, milczenia, niedomówień. Samoistność monologu. Tragedia pomyłek w teatrze seksualnej i  biologicznej reprodukcji marzeń, w którym – w rolach głównych – występują Eros i Tanatos, emocje i popędy elementarne.
Nie jest to perspektywa Początku. Nie jest to wersja Środka. Tu w każdej frazie czuje się niedobór czasu. Kurczą się minuty, sekundy stają niezauważalne. Przeżycia już dawno przestały być epickie, brak w nich poetyckiej konsekwencji, formują się raczej w przypisy, napomnienia, odnośniki. Odradza się wiara w monosylaby.  Podmiot wciąż jeszcze żyje, nie do końca umiera,  ale jego relacje ze światem – zamierają.


Droga z Daulis do Delf
Cezary Sikorski
projekt graficzny i ilustracje Przemka Cerebież-Tarabickiego
Zaułek Wydawniczy Pomyłka
Szczecin 2009
W Drodze z Daulis do Delf Cezary Sikorski próbuje odnaleźć w perspektywie światopoglądu starożytnego klasyczne dylematy  kultury nowożytnej. Czy można skonstruować hipotetyczny świat wolny od dylematów Kanta? Dla historyka idei, filozofa – rzecz niewykonalna. W poezji – możliwa.Autor przemierza świat po tropach zaprzeszłych przeżyć. Brak tu drogowskazów. Każdy od nowa radzi sobie z życiem i śmiercią. Wciąż przegrywa Bóg, Dusza i idea Wszechświata, jako porządku całości. Podejrzane są abstrakcyjne prawdy, którym przeciwstawione jest rzemiosło.  Stół cieśli wygląda solidniej niż najlepsze twory filozofów i bogów. Dominuje nieufność do pojęć i kategorii. Werbalizacja zabija pierwotne smaki. Nic, co podlega analizie pojęciowej nie smakuje już bezpośrednio, bo smak lub kolor przeniesione są w osadowe skały kultury.Lecz tropy nie wskazują kierunku. Raczej wahanie, zarys alternatywy. Coś w zamian…
Więcej informacji o publikacjach, które do tej pory ukazały się w „Zaułku” oraz zapowiedzi kolejnych, znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

Wyimki z Elegii duinejskich R.M. Rilkego
Cezary Sikorski
Szkice z życia materii martwej
Przemysław Cerebież – Tarabicki
opracowanie graficzne: Agata Kosmacz
Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2011 

Tajemnica to sedno malarstwa Przemysława Cerebież-Tarabickiego. Zamykał ją długo w wieżach i piramidach, podkreślał swoje odgrodzenie, stawiając sześciany na rudej pustyni. Czasem trochę nieba i cienkich białych chmur w osobnym świecie czystości i błękitu. Przekroje przez inność – jakby rozpięte na desce malarskiej ptaki i ludzkie pałuby, niepewne, czy warto wyodrębnić się z kosmosu materii. Jej faktura – gęsta, nierówna, zakrzepła, a jednak zmagająca się w ruchu – jest ostatecznie wartością najbardziej uderzającą w sztuce Tarabickiego. (Aleksandra Słowik, Malarstwo w świecie nietoperzy. O Szkicach z życia materii martwej Przemka Cerebież-Tarabickiego).

Wyimki z Elegii duinejskich, autorstwa Cezarego Sikorskiego, to nie tylko parafraza, czyli swobodne omówienie utworu Rilkego. Zamiana prozy poetyckiej oryginału na klasycyzującą formę sonetową, mającą z góry narzucony porządek, czyniący z otwartego zapisu pierwowzoru bardziej zdyscyplinowaną postać poetycką, zdaje się sugerować, że autor Wyimków robi wypisy z sensów poszczególnych elegii, ale jednocześnie prowadzi z tymi sensami polemikę. Czyni to jak człowiek, który roztrząsa znaczenia po to, by samemu znaleźć w nich swoje miejsce, idąc niby po śladach, a jednak obok i tocząc spór sam ze sobą. (Jacek Sojan, Śladami poety Nieznanego).

Książki tego wydawnictwa można zamówić przez Internet oraz w Księgarni Zamkowej w Szczecinie, która mieści się przy Placu Hołdu Pruskiego pod nr 8.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>