Wkrótce….

Wkrótce….

Pod naszym patronatem m.in. 

Pod naszym patronatem m.in. 

Książka w prezencie

Książka w prezencie

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Życie w HD THE END

Jak to jesienią bywa, zbiory są obfite i nie ma na nie wpływu nawet czas pandemii. Poetki i poeci ze szczecińskiego ZLP przy wsparciu Miasta Szczecin realizują się w projekcie wydawniczym IX edycji serii: akcent. Wychodzą kolejne książki w ramach IV SZCZECIŃSKICH PROMOCJI LITERATURY 2020.
Mirosław Strągowski wydaje swój 3. tom wierszy „Życie w HD THE END” (a jest to 67. pozycja w serii:akcent).

Życie w HD THE END
Mirosław Strągowski
seria:akcent, Wyd.hogben,
Szczecin, 2020

Autor swoje trzy tomy wierszy nazywa tryptykiem. Jak zapowiadał sam Poeta, wiersze zbierane z odległej przeszłości, pisane na bieżąco i dopisywane już, czyli tu i teraz, miały odsłonić kontrastowy i wielowymiarowy obraz naszej codzienności, rzeczywistości XX i XXI wieku. Taki był zamiar… Czy zrealizowany? Pierwsze dwa tomy wierszy szczecińskiego poety, rysownika, satyryka ukazały życie w HD istotnie zapisane na CD, ale czy ten obraz okazał się najwyższej rozdzielczości? (…)

Zadaniem poety i poezji jest bowiem zadawanie pytań, stawianie tez i hipotez, kierujących tak piszącego jak i czytelnika na ścieżki poszukiwania odpowiedzi… I tymi drogami, często przez manowce, prowadzi Mirosław Strągowski samego siebie …i uczestników tej wędrówki, którzy zechcieli mu towarzyszyć. Z lirycznych wyznań, ale w większości satyryczno-sarkastycznych wersów ubranych w lekki strój fraszki albo nieco oględniejszego aforyzmu, dopełnionych często rysunkiem prześmiewczym… bo przecież Autor to nagradzany satyryk… powstawała mini-kronika owego życia. Puentą tego zapisu jest The End życia w HD.

Natomiast o swojej książce Mirosław Strągowski napisał w Słowie od Autora tak:
Korzystając z wolności, mam prawo, między innymi, pisać wiersze i je publikować, jak każdy z was, a potencjalny czytelnik ma prawo pochylić się nad nimi lub nie. To każdego wolnościowe prawo. Korzystając z własnego prawa, świadomie napisałem tryptyk poetycki, którego niniejszy tomik jest zwieńczeniem. I o czym nadany mu tytuł dobitnie świadczy. Wszystkie słowa, których użyłem, pisząc 3 części Życia w HD nie są przypadkowe, choć miejscami mogą wydawać się niezgrabne. Niniejszym, akceptuję siebie takim, jakim jestem (jesteś kim jesteś), do czego wszystkich, względem samych siebie, zachęcam, nie zmuszam ;).
(…) „Życie w HD” to swoiste poetyckie CV, za pośrednictwem którego staram się ukazać autometamorfozę, nie wstydząc się przy tym błędów życiowych i nie zatajając spraw bardzo osobistych, „bo tylko prawda nas wyzwoli”.

Rozmowa z Poetą dostępna na filmie.

Róża Czerniawska-Karcz

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>